III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „Mój list do Świata” Sieradz 2013

motto:  „To wszystko – to mój list do Świata 

co nigdy nie pisał do mnie …”

–  Emily Dickinson;  przeł. Stanisław Barańczak

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizatorzy:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu i Koło Literackie „Anima”

Patronat:

Urząd Miasta Sieradza

Patronat medialny:

 

„NASZE  RADIO”, „DZIENNIK  ŁÓDZKI”, „SIEDEM  DNI”, MAGAZYN INTERNETOWY literaci.eu

CELE KONKURSU:

 

a)      Odkrywanie i promowanie talentów poetyckich

 

b)      Propagowanie kultury słowa i oryginalności widzenia świata przez współczesnych poetów

 

c)      Promocja regionu sieradzkiego

ZAŁOŻENIA KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy ukończyli 16 lat. Organizatorzy nie ograniczają tematyki nadsyłanych utworów. Mile jednak będą widziane – wśród innych – wiersze dotyczące regionu sieradzkiego; autor najlepszego z tych utworów otrzyma nagrodę specjalną. Na konkurs należy przesłać 3 wiersze (nigdzie dotąd nie publikowane i nie nagradzane) w 3 egzemplarzach. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Utwory powinny być oznaczone godłem (pseudonimem literackim). Należy do nich dołączyć kopertę zawierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, e-mail i numer telefonu.

Organizatorzy informują, iż laureaci trzech pierwszych nagród otrzymają je pod warunkiem, że zgłoszą się po ich odbiór osobiście – w czasie trwania imprezy podsumowującej konkurs. Po uprzednim zgłoszeniu zapewniamy nocleg na koszt organizatora.

 

Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2013 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Polna 36A, 98-200 Sieradz

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 822-25-41.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 roku. O dokładnym terminie laureaci zostaną wcześniej poinformowani. Na nagrody w konkursie przeznaczono łącznie 3.000 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w mediach oraz wydanym almanachu pokonkursowym.

 

Możesz również polubić

Dodaj komentarz