W czwartym tegorocznym numerze miesięcznika „Ziemia Łódzka”

ukazał się mój wywiad z Andrzejem Sznajdrem: publicystą,

regionalistą, eseistą, germanistą, pieśniarzem, turystą…

Uczył mnie języka niemieckiego w Liceum Ekonomicznym

w Łasku. To w jego świetnym wykonaniu usłyszałam

po raz pierwszy ballady Okudżawy. Niezwykle barwna postać…

 

http://wwwpociagiem.lodzkie.pl/files/ziemia/ZL_04_2015-200dpi_RGB.pdf

W sobotę 16 maja 2015 r. jako jedna z osób

reprezentujących Oddział Związku Literatów

Polskich w Poznaniu uczestniczyłam w Zjeździe

Delegatów ZLP w Warszawie. Obrady były burzliwe,

ale konstruktywne. A wybory słuszne. :)

 

 

 

 

 

 

 

 

fot.: Kalina Zioła

Serdecznie zapraszam 12 czerwca 2015 r. na mój

wieczór autorski „U pieśniarzy” (Wrocław,

ul. Szewska 68a)

http://heyevent.com/event/795434957230569/maria-duszka-u-piesniarzy

TYDZIEŃ W SCHLESWIG – HOLSTEIN

http://infotydzien.info/platformy2/7911-maria-duszka-doceniona-w-niemczech-foto.html

 

http://literaturhaus-sh.de/programm/literaturkalender_sh.event.2373.html

Właśnie wróciłam z Niemiec. Pojechałam tam

na zaproszenie moich przyjaciół ze środowiska

literackiego landu Schleswig– Holstein.

W trakcie pobytu zwiedziłam Lubekę,

Schleswig i Kilonię. 10 kwietnia wzięłam udział

w wieczorze literackim z cyklu „Herzlich willkommen

in Deutschland”. Spotkanie odbyło się w Kilonii (Kiel)

w jednym z kościołów (pełniącym także funkcję

ośrodka kultury). Ja czytałam moje wiersze po

polsku, Ute Pfeiffer prezentowała ich niemiecką

wersję (w przekładzie dr Małgorzaty Półroli).

Patronat nad tym cyklem imprez sprawuje

Literaturhaus Schleswig – Holstein.

Główną organizatorką jest Marlies Jensen.

Niemieccy literaci zdecydowali, że mój wiersz

zaczynający się od słów „Panie Boże…” będzie

mottem następnych imprez z cyklu

„Herzlich willkommen in Deutschland”.

 

 

Przełożyła: Małgorzata Półrola

x x x

Panie Boże

nie musisz nas

sprowadzać na dobrą drogę

strasząc i karząc nas

trzęsieniami ziemi

powodziami

tsunami

 

wlej tylko

w nasze serca

trochę więcej miłości

a stworzymy na Ziemi raj


x x x

Herr  Gott

du musst uns nicht

auf den rechten Weg bringen

indem du uns Angst machst und uns mit

Erdbeben

Hochwasser

Tsunami

strafst


giesse

in unsere Herzen

nur ein bisschen mehr Liebe

und wir lassen auf Erden das Paradies werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute und Marlies, danke schön / serdeczne dzięki

za wszystko. :)

http://www.leierliest.de/aktuelles

Mój tomik „Galeria Świat” można jeszcze nabyć

w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie.

Klik: :)

http://sklep.lsw.pl/poezja/202-od-moroszki-po-morwe-ireneusz-gebski.html

 

 

Maria Duszka

NIEDZIELA PALMOWA 2005 ROKU PO NARODZENIU CHRYSTUSA

 

po tych słowach

skłonił głowę

i wyzionął ducha

 

klękamy

 

mężczyzna przede mną

ziewa

 


 

Ktoś powiedział: „Jest dobre wino w każdym

pokoleniu”. Z takim „winem” w najlepszym gatunku

spotkaliśmy się  - ja i Zbyszek Paprocki -

18 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu.

W środowe przedpołudnie w bibliotece szkolnej

czekało na nas około 50 gimnazjalistów.

Ja zaprezentowałam im swoje wiersze, a Zbyszek

piosenki wykonywane przy akompaniamencie

gitary. Przy niektórych utworach uczniowie zaczęli

spontanicznie, rytmicznie klaskać. Prosili także

o bisy. Pytano nas o początki naszej twórczości.

Udzieliliśmy kilku porad warsztatowych młodym

poetom i muzykom. Spotkanie zaplanowane

było na  jedną godzinę lekcyjną, a trwało dwa razy

dłużej. Wyjeżdżaliśmy z Kalisza pełni najlepszych

wrażeń. Szczególne podziękowania składamy

pani dyrektor Beacie Prus, pani Agnieszce

Kowalewskiej i panu Jakubowi Pokojowczykowi

- za zaproszenie nas i zorganizowanie spotkania.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto relacja z naszego spotkania zamieszczona na stronie Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu:


Wyjątkowi goście w bibliotece

***
stoję przy oknie
oddaję się przestrzeni
zatrzymuję czas


Maria Duszka

W środę 18 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się w bibliotece z poetami: Marią Duszką oraz Zbigniewem Paprockim. Pani Maria mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką oraz animatorką kultury. Prowadzi także Koło Literackie „Anima”, które zrzesza utalentowanych literacko ludzi oraz promuje ich twórczość. Pani Duszka dotychczas wydała osiem tomików poezji, a jej utwory zostały przełożone m.in. na język niemiecki, francuski, serbski, szwedzki, węgierski czy też esperanto. Swoje wiersze publikowała w wielu antologiach, także w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W 2012 roku otrzymała Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rok później Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Pan Zbigniew Paprocki jest natomiast sieradzkim bardem, kompozytorem i gitarzystą. Od 2008 roku należy do Koła Literackiego „Anima”, a jego wiersze zostały przełożone na język angielski oraz niemiecki. Wydał także książkę dla dzieci pt. „O kogucie listonoszu”. Swoją twórczość prezentuje na wielu spotkaniach autorskich. W ubiegłym roku nagrał płytę pt. „Spacer po Sieradzu”, która promuje dziedzictwo kulturowe miasta.

Podczas spotkania pani Maria Duszka zaprezentowała swoje wiersze z tomików „Galeria świat” oraz „Freienwill”, a pan Zbigniew Paprocki zaśpiewał oraz zagrał na gitarze, prezentując młodzieży nie tylko swoje utwory, ale także znanych artystów. Goście opowiadali o swoich pasjach i inspiracjach. Przekonywali uczniów, że warto rozwijać własne umiejętności, by w przyszłości osiągnąć sukces. Po spotkaniu, które trwało prawie dwie godziny, młodzież podziękowała poetom, wręczając im kwiaty oraz specjalnie na tę okazję przygotowane podziękowania. Niektórzy gimnazjaliści zostali nieco dłużej, by porozmawiać z gośćmi oraz zaprezentować im własną twórczość. Skorzystali z wyjątkowej okazji i dzięki temu mogli wysłuchać życzliwych porad pani Duszki dotyczących ich wierszy. Z pewnością będą teraz wiedzieć, jak udoskonalić własny styl pisarski.

Impreza była niebywałą okazją, by nie tylko poznać twórczość poetów, ale tak jak w zacytowanym tu wierszu pani Duszki, zatrzymać na chwilę czas, otworzyć okna wyobraźni i poczuć, że poezja jest piękna.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klas I-III gimnazjum, pani Dyrektor Beata Prus oraz pedagog, pani Katarzyna Kaczmarek. Imprezę przygotowali: nauczyciele bibliotekarze, pani Agnieszka Kowalewska i pan Mateusz Ledzianowski, pan Jakub Pokojowczyk – nauczyciel języka polskiego oraz pan Wojciech Rektor – nauczyciel muzyki.

 

http://www.zsnr7.kalisz.pl/aktualnosci/1654-wyj%C4%85tkowi-go%C5%9Bcie-w-bibliotece.htmlhttp://www.zsnr7.kalisz.pl/aktualnosci/1654-wyj%C4%85tkowi-go%C5%9Bcie-w-bibliotece.html

Z A P R A S Z A M :)

 

Z okazji Światowego Dnia Poezji Koło Literackie „Anima”

i Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu zapraszają

w piątek 20 marca o godz. 18.00 na wieczór literacki. Gośćmi

naszej imprezy będą MAŁGORZATA HRYCAJ i JACEK SOJAN.

W programie ponadto recital poezji śpiewanej w wykonaniu

Zbigniewa Paprockiego oraz krótka prezentacja twórczości

poetów z Koła Literackiego „Anima”, m.in.: Agnieszki

Jarzębowskiej, Marii Duszki, Alicji Królewicz, Anny Michalskiej

- Sapkota, Marka Marciniaka, Jakuba Ludziejewskiego, Moniki

Milczarek  i Arlety Cłapy.

MAŁGORZATA HRYCAJ jest absolwentką Uniwersytetu

Szczecińskiego. Pracowała jako nauczyciel akademicki,

obecnie jest logopedą. Wiersze pisze od dzieciństwa, debiutowała

w czasopismach
studenckich.Jest laureatką kilku konkursów literackich.

Praca w charakterze logopedy daje jej wiele satysfakcji, jednak

w pełni szczęśliwa czuje się w świecie Poezji.

JACEK SOJAN urodził się w 1952 r. w Krakowie.

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przez ponad pięć lat był prezesem Klubu Literackiego

Pod Jaszczurami. W 1982 r. staraniem przyjaciół z Akademii

Sztuk Pięknych w Krakowie ukazał się jego bezdebitowy tomik

„niemy poeta” (ponownie wydany dwadzieścia lat później).

Oficjalny debiut to wydany 1983 r. zbiór wierszy „Dziedzictwo

kataryniarza”. W roku 2007 ukazał się tomik pt.: „Dmuchawiec”,

w 2010 r. „babia góra”, a w rok później powstał prawdziwy

cymes edytorski w postaci zbioru pt. „pocztówka spod limby”,

na którego ostateczny kształt pracowało wielu ludzi.
Jacek Sojan organizuje i prowadzi spotkania literackie

(m.in. cykl imprez w krakowskiej kawiarni „Cudowne lata”),

zajmuje się eseistyką i krytyką literacką. Współpracuje z grupami

artystów i literatów: m.in. z kaliskim Stowarzyszeniem Promocji

Sztuki Łyżka Mleka, szczecińskim Zaułkiem Wydawniczym

Pomyłka i galerią „Trystero” oraz z grupą literacką

„Poeci po godzinach”. Planuje wydanie zbioru wierszy

metafizycznych i zeszytu sztuk teatralnych.

 

PIOSENKA DLA MNIE – O MNIE I MOIM MAŁYNIU.

DZIĘKUJĘ ZBYSZKOWI PAPROCKIEMU,

JEJ TWÓRCY I WYKONAWCY. :)

 

PIOSENKA DLA DUSZKI:

Piosenka dla Duszki – słowa, muzyka i wykonanie Zbigniew Paprocki

 

W 31 numerze ukazującego się w Austrii rocznika

„REIBEISEN : DAS KULTURMAGAZINE AUF

KAPFENBERG” (2014) zamieszczone zostały wiersze

moje i Zbyszka Paprockiego, w wersji polskiej

i niemieckiej – w przekładzie dr Małgorzaty Półroli.

„REIBEISEN” to pismo o zasięgu

międzynarodowym. W najnowszym numerze

opublikowane zostały m.in. utwory literatów z Austrii,

Niemiec, Rosji, Węgier, Belgii, Francji i Stanów

Zjednoczonych.