Zapraszam serdecznie  do udziału w rajdzie rowerowym – jako przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu 🙂

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Nam z książką po drodze

w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”

11 maja 2013 roku (sobota)

Organizator:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Sieradzu;

przy współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

– Zarząd Oddziału w Sieradzu

Rajd odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą

„Kreatywna Biblioteka”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Sieradza.

Cele rajdu:

 popularyzacja roli książki i bibliotek wśród mieszkańców Sieradza;

 poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych najbliższych okolic Sieradza;

 integracja mieszkańców Sieradza i pracowników sieradzkich bibliotek wokół działań na

rzecz lokalnej społeczności,

 wzbogacenie ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza;

Start:

Rynek w Sieradzu – godz. 900

Trasa rajdu (około 28 km):

Z Rynku przejazd ul. Krótką, Ogrodową na ścieżkę rowerową obok

Urzędu Miasta, przejazd do ul. Jana Pawła II, przejście na światłach

obok dworca PKS, przejazd obok marketu „Polo”

na ścieżkę rowerową obok Biblioteki Pedagogicznej, dojazd do

Al. Grunwaldzkiej, przejście przez Al. Grunwaldzką do skrzyżowania

z ul. Reymonta, następnie przejazd ul. Reymonta, drogą obok

zbiornika wodnego Smardzew, następnie przez Charłupię Wielką,

Tworkowiznę

Oraczewską – Oraczew Wielki – Dąbrówkę do Wróblewa, przejście

przez „14” do Gminnej Biblioteki Publicznej, zwiedzanie,

przejście do remizy strażackiej, odpoczynek i ciepły posiłek, konkursy

i zabawy, następnie przejazd przez Ocin i Kościerzyn do Charłupi Małej,

zwiedzanie kościoła NMP, przejazd ul. Dolną, Górną do Sieradza –

ul. Zakładników, ul. Zachodnia, przejście przez ul. POW, przejazd

ul. Podmiejską, ul. Reymonta, dojazd do Al. Grunwaldzkiej – przejście

dla pieszych – parking przy basenie Szkoły Podstawowej nr 10 –

zakończenie rajdu.

Warunki uczestnictwa:

 Zgłoszenia uczestnictwa na Karcie zgłoszenia (w załączeniu), którą

wraz z tzw. wpisowym należy dostarczyć do siedziby Zarządu Oddziału

SBP (budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki

i Wigury 4) w terminie do dnia 6 maja 2013 r. w godzinach

od 10.00 do 18.00

 Wpisowe w wysokości 5,- zł obejmuje ubezpieczenie uczestnictwa

w rajdzie i napoje chłodzące.

 W przypadku osób nieletnich wymagany jest udział rodzica/opiekuna

bądź pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

 Każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający

tożsamość oraz sprawny rower.

 Zalecany jest kask ochronny oraz kamizelka odblaskowa.

 Należy posiadać strój odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń przewodnika,

służb porządkowych,

przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody na trasie rajdu.

Organizator zapewnia:

 opis trasy,

 przewodnika PTTK na całej trasie rajdu,

 konkursy dla uczestników rajdu,

 posiłek na trasie rajdu,

 drobny upominek dla każdego uczestnika rajdu.

UWAGA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki

zaistniałe w czasie trwania rajdu. Rajd odbędzie się bez względu

na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania

zmiany przebiegu zaplanowanej trasy, bądź odwołania imprezy

w przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych okoliczności.

Zakończenie rajdu przewidujemy ok. godz. 15 00 na parkingu

przy basenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

 

Możesz również polubić

Dodaj komentarz