Spotkania autorskie w Praszce i Rudnikach

Bardzo chętnie występujemy razem na spotkaniach autorskich
Spotkanie z młodzieżą licealną w Praszce

 

19 listopada  wspólnie ze Zbyszkiem Paprockim wystąpiliśmy na spotkaniach autorskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce i w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Rudnikach. Ich inicjatorką była Bogusława Kaczmarek  – polonistka z duszą artystki (w Praszce) i miejscowa radna (w Rudnikach) . Przy okazji dowiedzieliśmy się, od pani Janiny Pawlaczyk, dyrektorki GOK-u,  że Rudniki są jedyną wsią w Polsce, w której odbywają się festiwale jazzowe.

 

Krótka relacja na temat naszego spotkania zamieszczona na stronie internetowej ZSP w Praszce:

„W piątek 19-go listopada w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie autorskie z poetami Marią Duszką i Zbigniewem Paprockim. Wszyscy wrażliwi na piękno poezji uczniowie mogli wysłuchać wierszy pani Marii Duszki czytanych przez samą autorkę. Nie zabrakło również poezji śpiewanej w wykonaniu p. Zbigniewa Paprockiego. Mogliśmy wysłuchać jego własnych utworów, ale też m.in. wierszy Edwarda Stachury czy Bułata Okudżawy. Po występie artyści chętnie odpowiadali na pytania dotyczące ich twórczości. Z pewnością nikt na spotkaniu nie znalazł się przez przypadek i dla wszystkich słuchaczy spotkanie to było bardzo ciekawym doświadczeniem, które na długo zostanie w ich pamięci.”
… i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach:

„W deszczowy listopadowy wieczór w ciepłej atmosferze Gminnej Biblioteki w Rudnikach odbyło się spotkanie z poetami : Marią Duszką i Zbigniewem Paprockim.

MARIA DUSZKA -poetka , dziennikarka i bibliotekarka, laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich, założycielka i opiekunka Koła Literackiego „Anima” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu. Pisze wiersze tzw. haiku / poezja chwili/, jest również autorką fraszek i anegdot.

ZBIGNIEW PAPROCKI – poeta, komponuje muzykę nie tylko do własnych utworów i śpiewa je przy akompaniamencie gitary.

Poezja i muzyka wprowadziły zebranych w nastrój refleksji i zadumy. Krótkie utwory zaskakiwały trafną puentą, a muzyka była ucztą dla duszy.

Organizatorem spotkania był GOKSiR w Rudnikach przy współpracy z miejscową biblioteką , a inicjatorką – Bogusława Kaczmarek, która poznała naszych gości podczas „Jurajskiej Jesieni” w Janowie i zaprosiła do Rudnik.”

Możesz również polubić