Posts Tagged ‘Wacław Zabłocki – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie’

 

Mój wywiad z Wacławem Zabłockim, dyrektorem

Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie  – na łamach

„Ziemi Łódzkiej” (nr 6-7/2014)