KOCHAM POLSKIE PIOSENKI

We wstępie do 11 numeru rocznika kulturalnego „Piosenka” redaktor naczelny Jan Poprawa napisał: „Maria Duszka, świetna dziennikarka i poetka z Sieradza, poświęciła wiele pracy portretom Henryka Szopińskiego, Krzysztofa Cwynara, Tomasza Kordeusza, Stanisława Klawego i Wojciecha Gęsickiego.” 💕

A tak zaprasza do lektury pisma Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu:

https://www.facebook.com/1579760542/videos/399830799302612

Może być rysunkiem przedstawiającym tekst „nr PIOSENKA rocznik kulturalny www muzeumpi senki. /nka LAT Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu”

Kocham polskie piosenki. Podziwiam ich twórców i wykonawców. Dlatego ostatnio robię z nimi wywiady, piszę o nich artykuły i eseje. Właśnie ukazał się 11 numer  wydawanego przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu „Piosenki”. A w nim cały mój rozdział 7: 5 artykułów, 27 stron (263-289) o:  Tomku Kordeuszu, Krzysztofie Cwynarze, Henryku Szopińskim (kiedy robiłam z nim wywiad jeszcze nie był posłem na Sejm), Wojtku Gęsickim i Stanisławie Klawe. No i jestem już w gronie współpracowników pisma. 💕💕

To link do „Piosenki” w formacie PDF: 

https://muzeumpiosenki.pl/pliki/publikacje/piosenka%202023-www.pdf