LITWO, OJCZYZNO MOJA?

Litewski poeta Vincas Kudirka, fot. Maria Duszka
Pomnik litewskiego poety Vincasa Kudirki, fot. Maria Duszka

W Trokach, fot. Maria Duszka
W Trokach, fot. Maria Duszka

Zamek w Trokach, fot. Maria Duszka

Zamek w Trokach,  fot. Maria Duszka

Centrum Wilna, fot. Maria Duszka
Wilia, fot. Maria Duszka

Wilno - Belmont, fot. Maria Duszka
Wilno – Belmont, foto Maria Duszka