RAZ W MIESIĄCU SŁYCHAĆ MNIE W AUSTRALII :)

???? Raz w miesiącu bywam na antypodach – w polonijnej audycji Magdaleny i Krzysztofa Krakowskich w Melbourne Ethnic Community Radio. Tym razem czytam w niej wiersze Józefa BaranA. Zapraszam do posłuchania audycji na podkaście. 

 

Byłam w Australii po raz drugi :)

🙂 Oczywiście byłam w Australii zdalnie, czyli w audycji Magdaleny i Krzysztofa Krakowskich nadawanej w Melbourne Ethnic Community Radio czytałam moje wiersze, a Artur Sczesny zaśpiewał skomponowaną przez siebie do mojego tekstu piosenkę o Małyniu.

liknij, aby posłuchać :
https://www.3zzz.com.au/audiofiles/3ZZZ_2022-03-23_22-00-00.mp3?fbclid=IwAR0WqFgzmS3UsaInpSlb1SdTrcSG_R8ywb-CyleRwDuvD1X3AFiuyOJDOcI

https://www.3zzz.com.au/?fbclid=IwAR1H-lytjW305y6H6eKczNuqASbfEQ57G8oisOSC7ucB8eCXtww5hpGQZzY