Posts Tagged ‘wiersz o Małyniu’

A w Małyniu…

Mój wiersz opublikowany na portalu Tomikovo