Starostwo Powiatowe w Poddębicach wydało folder z moim wierszem o Małyniu

W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Poddębicach zorganizowało onlinowe prezentacje twórców związanych z (najbliższym mi) regionem poddębickim. Zostałam zaproszona i ja. A dzisiaj otrzymałam pokłosie tego spotkania: sylwetki artystów, wiersze, obrazy, fotografie opublikowane w wydawnictwie sfinansowanym w ramach BOWŁ „łódzkie na plus”. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do tego projektu Pani Staroście Powiatu Poddębickiego Małgorzacie Komajdzie. I za publikację wiersza o Małyniu.

Maria Duszka - Małyń
Maria Duszka