Posts Tagged ‘o. Eligiusz Dymowski – wieczór autorski’

ZAPRASZAM NA WIECZÓR AUTORSKI O. ELIGIUSZA DYMOWSKIEGO

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz Koło

Literackie „Anima” serdecznie zapraszają w czwartek

12 października 2017 r. o godz. 18.00 na wieczór autorski

o. Eligiusza Dymowskiego. Spotkanie poprowadzi Piotr Spottek.


Miejsce spotkania: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Sieradzu – w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7.

ELIGIUSZ DYMOWSKI
Urodził się 4 lipca 1965 w Sannikach na Mazowszu. Franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki. Studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2001 roku doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1994 przebywał na stypendium Ambasady Francuskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie w Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. Pracował jako duszpasterz w Pińczowie i w Somma Vesuviana koło Neapolu. W latach 1999-2005 rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Obecnie jest przełożonym i proboszczem franciszkańskiej parafii w Krakowie-Bronowicach Wielkich. Zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, a także Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), którego od października 2005 roku jest również wiceprezesem. Od 2007 roku członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2010- 2014 roku – członek Zarządu i ponownie od 2017), Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Autor licznych publikacji z zakresu teologii i literatury. Debiutował w 1987 roku. Wielokrotnie występował w różnych rozgłośniach radiowych. Jego wiersze były tłumaczone na język włoski, francuski, chorwacki, macedoński, serbski, słoweński, esperanto, angielski i rosyjski. Można je znaleźć w polskich i obcojęzycznych antologiach. Opublikował następujące tomiki wierszy:
1988 – „ W cieniu drzew”
1990 „Wołanie głębin”
1992 – „Krople nadziei”
1993 – „Tęsknota do bezimienności”
1995 – „Cierpienie anioła”
2000 – „W poczekalni świata”
2003 – „Okruchy poezji” – „Le briciole di poesia” (tomik polsko-włoski)
2005 – „Przemilczenia” – „Unsaid” (tomik polsko-angielski)
2006 – „Wędrówki z Nolis”
2011 – „Zerwane kartki kalendarza” (Miniatury poetyckie prozą)
2012 – „Zwyczajność rzeczy”
2013 – „na niepogodę uczuć” – „на непогоду чувств” (tomik polsko-rosyjski)
2014 – „Dotyk pamięci”
2017 – „Pęknięta struna świata
Ponadto jest autorem książek:
„I ministeri laicali nell’ecclesiologia di Y. M.-J. Congar” (2001)
„W ciszy Boga” (2001)