„Polskimi śladami Teodora Csokora”/ „Warum Csokor?” Andrzeja Sznajdra

Czytam właśnie książkę Andrzeja Sznajdra „Polskimi śladami Franciszka Teodora Csokora” (wydaną także w Niemczech pod tytułem „Warum Csokor?” https://www.amazon.co.uk/Warum-Csokor…/dp/3946223559 ). Jest tu także wzmianka o mnie. I o naszych wspólnych z wiedeńską poetką Gaby Blattl spotkaniach autorskich w Bibliotece Publicznej w Łasku i Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu . I nasza fotka w ogrodzie Andrzeja. Miło powspominać. 🙂

W „Kalejdoskopie”

W maju b.r. w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu i Bibliotece

Publicznej w Łasku wystąpiłam na dwóch spotkaniach

autorskich z austriacką poetką Gaby Blattl. Andrzej Sznajder

(tłumacz naszych wierszy i inicjator tych wydarzeń) pisze

o tym w  numerze 9/2016 łódzkiego miesięcznika „Kalejdoskop”. 

Zapowiada także, że w przyszłym roku ukaże się nasz wspólny

polsko-austriacki tomik. Zobaczymy… 🙂

Gaby Blattl i Maria Duszka - artykuł Andrzeja Sznajdra w Kalejdodkopie