Posts Tagged ‘Maria Duszka. „Galeria Świat”. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa’

NA STRONIE LUDOWEJ SPÓŁDZIELNI WYDAWNICZEJ 

Maria Duszka – „Galeria świat”

Zbiór pięknych liryków mówiących o miłości i przemijaniu przypominających w swej stylistyce wiersze znakomitej poetki Anny Świrszczyńskiej.
Maria  Duszka  (ur. 1960 r.)  – poetka,  dziennikarka,  bibliotekarka. Jest  laureatką  ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów
 

literackich. Jej utwory przełożono na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski. Wiersze, artykuły i recenzje ukazały się m.in. w „Nowym Medyku”, „Tyglu Kultury”, „Toposie”, „Angorze”, „Poezji Dzisiaj”, „Przekroju”, „Metaforze”,  „Czasie  Kultury”, „Frazie” i „Kalejdoskopie”.
Jest założycielką i opiekunką Koła Literackiego „Anima”.
Członkini  krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.