Posts Tagged ‘Maria Duszka – Galeria Świat – LSW Warszawa’

„Nie samym chlebem…”

Właśnie otrzymałam od Ojca Proboszcza Eligiusza Dymowskiego z Krakowa świąteczne wydanie Biuletynu Parafii p.w. Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu. Został z nim opublikowany jeden z moich wierszy.

A w poniedziałek 10 grudnia czytałam wiersze swoje i poetów z „Animy” na przedświątecznym spotkaniu  Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Miło jest znaleźć się w gronie osób, których pasją jest literatura.  Jedna z pań sprawiła mi szczególną radość – wspominając wieczór  jubileuszowy „Animy” (16 listopada) powiedziała, że wyszła z tej imprezy uskrzydlona. Dziękuję Kasi Pietrych, kierowniczce Filii nr 1 MBP za zaproszenie mnie na to spotkanie.

NA STRONIE LUDOWEJ SPÓŁDZIELNI WYDAWNICZEJ 

Maria Duszka – „Galeria świat”

Zbiór pięknych liryków mówiących o miłości i przemijaniu przypominających w swej stylistyce wiersze znakomitej poetki Anny Świrszczyńskiej.
Maria  Duszka  (ur. 1960 r.)  – poetka,  dziennikarka,  bibliotekarka. Jest  laureatką  ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów
 

literackich. Jej utwory przełożono na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski. Wiersze, artykuły i recenzje ukazały się m.in. w „Nowym Medyku”, „Tyglu Kultury”, „Toposie”, „Angorze”, „Poezji Dzisiaj”, „Przekroju”, „Metaforze”,  „Czasie  Kultury”, „Frazie” i „Kalejdoskopie”.
Jest założycielką i opiekunką Koła Literackiego „Anima”.
Członkini  krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.