Gaby Blattl i ja

http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/dwie-poetki-na-spotkaniu-w-sieradzkiej-bibliotece,3741844,art,t,id,tm.html

W najbliższy piątek 20 maja zapraszam na dwa spotkania autorskie:

o godz. 10.00 do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, a o 18.00

do Biblioteki Publicznej w Łasku. Wystąpię wspólnie z Gaby Blattl

– poetką i redaktorką pisma „IGdA aktuell” z Wiednia. Spotkania

poprowadzi autor przekładu naszych wierszy Andrzej Sznajder.

720x739__images_2016_Zaproszenia_Spotkanie_literackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie