Oto kilka zdań o mnie.

Jestem poetką, dziennikarką, bibliotekarką, absolwentką

Uniwersytetu Łódzkiego, stypendystką Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego (2012).

Należę do Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

i Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

W 2010 r. swoją twórczość prezentowałam na festiwalu kultury

polskiej „PolnischerSommer” w niemieckim landzie Schleswig

–Holstein:

http://literaturhaus-sh.de/projekte/literatursommer.polskie_2010.html

W latach 2013-2019 pięciokrotnie uczestniczyłam

w odbywającym się na Litwie Międzynarodowym Festiwalu

Poetyckim „Maj nad Wilią”  W 2017 r. reprezentowałam

nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji”

(„Poezijos pavasaris”) organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy.

W 2013 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi przyznał mi 

Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego.  

Otrzymałam również Nagrodę Wojewody Sieradzkiego (1997)

 Nagrodę Starosty Sieradzkiego (2006). 

     Urodziłam się 28 kwietnia w Zduńskiej Woli. Od 1986 r.

mieszkam w Sieradzu. Jestem założycielką i opiekunką

działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”.

Zredagowałam antologie „Życie mi się zdaje” i „Optymistyka” 

oraz wiele indywidualnych tomików poetyckich.

Zajęłam pierwsze miejsce w powiecie sieradzkim i ósme

w województwie łódzkim w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego”

i „Expressu Ilustrowanego” Osobowość roku 2019 w kategorii

KULTURA.

Pracuję w Filii nr 2 MBP w Sieradzu. W kadencji obejmującej

lata 2013 – 2017 pełniłam funkcję przewodniczącej Zarządu

Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu.

Jako dziennikarka współpracowałam przez kilka lat

z „Dziennikiem Łódzkim”, miesięcznikiem kulturalnym Łodzi

i województwa łódzkiego „Kalejdoskop” i Pismem Samorządowym

Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka”. Artykuły i recenzje

publikowałam także na łamach: „Znad Wilii”, „Na Sieradzkich

Szlakach”, Toposu”, „Angory” i „Tygla Kultury”.

Od października 2017 r. prezentuję wiersze moich

ulubionych poetów w audycji Piotra Spottka „Pod wielkim

dachem nieba” na antenie wrocławskiego Radia Muzyczna

Cyganeria.

Wydałam dziewięć tomików: „Poezja przypadków” 

(Sieradz, 1990), „Zupełnie szczęśliwa marionetka” (Sieradz,

1994),„Może się przyśnisz” (Kraków, 1999), „Nieopisanie”

(Łódź, 2001), „I pomyśleć, że jesteś” (Kraków, 2003), „Kora”

(Sieradz, 2005) , „Galeria świat” (Warszawa, 2007, dodruk

2008), „Freienwill”(Sopot, 2012) i dwujęzyczny polsko – litewski 

wybór wierszy „Wolność chmur / Debesų laisvė” (Wilno -Sieradz,

2016, dodruk 2019).

„Galeria Świat” znalazła się w gronie nominowanych do Nagrody

Literackiej  im. Księdza Jana Twardowskiego  za najciekawszy

tom wydany w 2007 r. 

Jesienią 2019 r. piosenki „Jesień” i „Kamienieję” z moimi

tekstami skomponowane i wyśpiewane przez Remiego

Juśkiewicza (muzyka mieszkającego w Wielkiej Brytanii)

przez kilka tygodni znajdowały się na Liście

Przebojów Radia WNET. Piosenka „Kamienieję”

zajęła 42, a „Jesień” 99 miejsce w podsumowaniu

tej listy za rok 2019.

Moje wiersze zostały przełożone na języki: angielski, niemiecki,

francuski, rosyjski, serbski, litewski, białoruski, szwedzki,

węgierski, bułgarski, ukraiński i esperanto.

Były publikowane m.in. w: „Toposie”, „Przekroju”, „Tyglu  Kultury”,

„Odrze”, „Poezji dzisiaj”, „Lamelli”, „Akancie”, „Angorze”, „Siódmej

Prowincji”, „Kalejdoskopie”, „Modern Haiku” (USA), „Bdenje” (Serbia),

„Reibeisen” (Austria), „Znad Wilii, „Krantai” i  „Naujoji Romuva” (Litwa),

„Kiyv” (Ukraina) oraz w antologiach:

„Contemporary writers of Poland” (USA 2005),  „Contemporary writers

of Poland” (USA, 2014), “Enough Questions, enough Answers : Modern

Polish Poetry in Translation” (skrypt Rice University w Huoston)

(USA 2008), “Uwalniam ptaki – sny : Ich befreie Vogel – Traume –

Wiersze polskie i niemieckie : Deutsche und polnische gedichte”

(Łódź 2009), „Oblaci u najkrocoj noci : Clouds in the shortest night”:

svetska antologija : World Haiku Anthology” (Valjevo – Belgrad 2009),

„Meine Welt – unsere Welt : Lyrik und Prosa” (Niemcy 2011).

Moje wiersze były również prezentowane w: Telewizji Polonia,

I programie Telewizji Litewskiej, I Programie Polskiego Radia,

Radio Islanders, Naszym Radiu, Radiu Łódź, Radiu Alfa,

Radiu Poznań i Radiu Wilno, a piosenki z moimi tekstami

w Radiu Muzyczna Cyganeria, Radiu Opole, Radiu Pallotti,

Radiu Olsztyn, Radiu Białystok, Radiu Warszawa,

Radiu WNET i Radiu Kraków.

Byłam inicjatorką i współorganizatorką:  Nocy Poezji i Muzyki

(4 edycje – wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną i Zarządem

Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu)

i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Mój list do świata”

(wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Sieradzu).

Od wielu lat jestem  jurorką Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckiego „Czarno na białym” w Parzęczewie.

           Najbliższym mojemu sercu miejscem jest położona w powiecie

poddębickim wieś Małyń – tam się wychowałam i zawsze chętnie

wracam. Niezwykle ciepło wspominam też Szadek.

Mam dwoje dzieci. Syn jest absolwentem Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu, a córka doktorem biotechnologii – po studiach

na Uniwersytecie Technicznym w Grazu (Austria) pracuje

na Uniwersytecie w Wiedniu.

 

 

 

http://ksiazki.wp.pl/tytul,Nagroda-Literacka-im-ks-J-Twardowskiego-wreczona,wid,10901,wiadomosc.html?

ticaid=119b9a&_ticrsn=3