Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.

Oto kilka zdań o mnie. Urodziłam się 28 kwietnia w Zduńskiej

Woli. Od 1986 r. mieszkam w Sieradzu.

Jestem poetką, dziennikarką, animatorką kultury, bibliotekarką,

założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła

Literackiego „Anima”. Zredagowałam antologie „Życie mi się

zdaje” i „Optymistyka” oraz wiele indywidualnych tomików

poetyckich.

Jako dziennikarka współpracowałam przez kilka lat

z miesięcznikiem kulturalnym Łodzi i województwa łódzkiego

„Kalejdoskop”, a obecnie zamieszczam moje artykuły i wywiady

na łamach Pisma Samorządowego Województwa Łódzkiego 

„Ziemia Łódzka”. Artykuły i recenzje publikowałam także na łamach:

„Znad Wilii”, „Na Sieradzkich Szlakach”, „Toposu”, „Angory”

i „Tygla Kultury”.

Od października 2017 r. prezentuję wiersze moich

ulubionych poetów w audycji Piotra Spottka „Pod wielkim

dachem nieba” na antenie wrocławskiego Radia Muzyczna

Cyganeria.

Wydałam dziewięć tomików: „Poezja przypadków” 

(Sieradz, 1990), „Zupełnie szczęśliwa marionetka” (Sieradz,

1994),„Może się przyśnisz” (Kraków, 1999), „Nieopisanie” (Łódź,

2001), „I pomyśleć, że jesteś” (Kraków, 2003), „Kora”

(Sieradz, 2005) , „Galeria świat” (Warszawa, 2007; dodruk

2008), „Freienwill”(Sopot, 2012) i dwujęzyczny polsko – litewski 

wybór wierszy „Wolność chmur / Debesų laisvė” (Wilno -Sieradz,

2016).

„Galeria Świat” znalazła się w gronie nominowanych do Nagrody

Literackiej  im. Księdza Jana Twardowskiego  za najciekawszy

tom wydany w 2007 r. 

Moje utwory zostały przełożone na języki: angielski, niemiecki,

francuski, rosyjski, serbski, litewski, białoruski, szwedzki,

węgierski, bułgarski, ukraiński i esperanto.

Były publikowane m.in. w: „Toposie”, „Przekroju”, „Tyglu

Kultury”, „Odrze”, „Poezji dzisiaj”, „Lamelli”, „Akancie”,

„Angorze”, „Siódmej Prowincji”, „Kalejdoskopie”, „Znad Wilii”

(Litwa), „Modern Haiku” (USA), „Bdenje” (Serbia), „Reibeisen

(Austria), „Krantai” (Litwa), „Kiyv” (Ukraina) oraz w antologiach:

„Contemporary writers of Poland” (USA 2005),  „Contemporary

writers of Poland” (USA, 2014), “Enough Questions, enough

Answers : Modern Polish Poetry in Translation” (skrypt Rice

University w Huoston) (USA 2008), “Uwalniam ptaki – sny :

Ich befreie Vogel – Traume – Wiersze polskie i niemieckie :

Deutsche und polnische gedichte” (Łódź 2009), „Oblaci

u najkrocoj noci : Clouds in the shortest night”: svetska

antologija : World Haiku Anthology” (Valjevo – Belgrad

2009), „Meine Welt – unsere Welt : Lyrik und Prosa”

(Niemcy 2011).

Moje utwory były również prezentowane w:

Telewizji Polonia, I programie Telewizji Litewskiej,

I Programie Polskiego Radia, Radio Islanders, Naszym

Radiu, Radiu Łódź, Radiu Alfa, Radiu Muzyczna

Cyganeria.                                                                                                                                                                                                          Byłam inicjatorką i współorganizatorką:

 Nocy Poezji i Muzyki (4 edycje – wspólnie z Powiatową

Biblioteką Publiczną i Zarządem Oddziału Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu) i Ogólnopolskiego

Konkursu Poetyckiego „Mój list do świata”(wspólnie z Miejską

Biblioteką Publiczną w Sieradzu). Od wielu lat jestem  jurorką

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Czarno na białym”

w Parzęczewie.

     Należę do Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów

Polskich. W kadencji obejmującej lata 2013 – 2017

pełniłam funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu,

byłam również członkiem Zarządu Okręgu SBP w Łodzi.

 

W 2010 r. swoją twórczość prezentowałam na festiwalu kultury

polskiej „PolnischerSommer” w niemieckim landzie Schleswig

Holstein. Współorganizatorem tego wydarzenia ze strony

polskiej był Instytut Książki w Krakowie i Konsulat generalny

Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu.

http://literaturhaus-sh.de/projekte/literatursommer.polskie_2010.html

Czterokrotnie uczestniczyłam w odbywającym się na Litwie

Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią” 

(w latach 2013-2016). W 2017 r. reprezentowałam nasz kraj

na Międzynarodowym  Festiwalu „Wiosna Poezji” organizowanym

przez Związek Pisarzy Litwy.

       W 1997 r. otrzymałam Nagrodę Wojewody Sieradzkiego,

w 2006 r. Nagrodę Starosty Sieradzkiego, a w 2012 r. stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 r. Urząd

Marszałkowski w Łodzi przyznał mi  Odznakę Honorową

za zasługi dla Województwa Łódzkiego.

       Najbliższym mojemu sercu miejscem jest położona

w powiecie poddębickim wieś Małyń – tam się wychowałam

i zawsze chętnie wracam. Niezwykle ciepło wspominam

też Szadek.

Mam dwoje dzieci. Syn jest absolwentem Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu, a córka doktorem biotechnologii –

po studiach na Uniwersytecie Technicznym w Grazu

(Austria) pracuje na Uniwersytecie w Wiedniu.

 

 

 

 

http://ksiazki.wp.pl/tytul,Nagroda-Literacka-im-ks-J-Twardowskiego-wreczona,wid,10901,wiadomosc.html?

ticaid=119b9a&_ticrsn=3