Mój wiersz opublikowany w „Nie samym chlebem…”

Mój wiersz w „Nie samym chlebem… – Biuletynie Parafii p.w. Stygmatów Św. Franciszka w Krakowie – Bronowicach Wielkich”. Proboszczem tej parafii jest ksiądz – poeta Eligiusz Dymowski.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.