ZOSTAŁAM POETKĄ MIESIĄCA NA PORTALU EPUBLISHER / I’M A POET OF THE MONTH FEBRUARY

Na zaproszenie Daivy Malinauskiene z Wilna zostałam poetką miesiąca lutego na międzynarodowym portalu ePublisher. Moje utwory zostały tam zaprezentowane w trzech wersjach językowych: po polsku, litewsku i angielsku.

https://www.epublisher-platform.eu/en/poets/maria-duszka/id-26?fbclid=IwAR1u7W4aF2Kt9910eb6eK1paphP1hYJzSuSF4G-R5meaK8q_18Ej_in-8IU 

https://www.epublisher-platform.eu/pl/poets

https://www.epublisher-platform.eu/pl/poets/maria-duszka/id-26

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.