🙂 MAM ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI

DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

 

Podczas uroczystej przedświątecznej Sesji Sejmiku Wojewódzkiego,

z rąk pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego

i Marka Mazura Przewodniczącego Sejmiku  otrzymałam Odznakę

Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Odznakę miałam odebrać już 28 maja 2013 r. Niestety nie mogłam

wówczas być obecna na Sesji Sejmiku, ponieważ w tym czasie

uczestniczyłam w  odbywającym się na Litwie

XX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią”.

Dziękuję wszystkim życzliwym mi osobom współpracującym ze mną

i wspierającym moje działania. Jest ich naprawdę wiele.

Zacznę od Miłosza Kamila Manasterskiego, który jako pierwszy zauważył,

że warto docenić moją pracę na rzecz kultury naszego regionu. Dziękuję

także Zarządowi Oddziału Związku Literatów Polskich w osobach prezesa

Pawła Kuszczyńskiego i wiceprezes Danusi Bartosz, którzy wystąpili

z wnioskiem o przyznanie mi tej odznaki.

Wielkie dzięki dla tłumaczy moich wierszy: Birutė Jonuškaitė

(język litewski),  dr Małgorzaty Półroli (język niemiecki), Olgi Lalić –

Krowickiej (język serbski),  Agnieszki Jarzębowskiej (język rosyjski), Marka

Marciniaka (język angielski), Jazepa Januszkiewicza (język

białoruski), moich dzieci Kaliny (język angielski) i Tomka

(język francuski). To dzięki Wam moja poezja idzie sobie w świat.

Jestem też wdzięczna koleżankom i kolegom z Koła Literackiego „Anima”

– za to, że trwamy i działamy razem już prawie 12 lat.

Uroczysta sesja Samorządu Województwa Łódzkiego

Podczas uroczystej sesji Samorządu Województwa Łódzkiego uhonorowano wybitnych mieszkańców regionu Odznaką za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. W drugiej części sesji

rozstrzygnięto plebiscyt Dziennika Łódzkiego na Samorządowców Roku. W uroczystej sesji udział wzięli parlamentarzyści, Zarząd Województwa Łódzkiego oraz radni.Wśród uhonorowanych w Łódzkim Domu Kultury przez marszałka województwa łódzkiego  Witolda Stępnia oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura Odznaką za Zasługi dla Województwa Łódzkiego są: ekonomista prof. Bogusław Kaczmarek, pedagog i animator kultury – Marian Pięgot, ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, poetka Maria Duszka oraz Towarzystwo Salezjańskie w Lutomiersku. Pośmiertnie odznakę przyznano byłemu parlamentarzyście i samorządowcowi – Stanisławowi Olasowi

Wójt Konopnicy Mariola Hernas oraz dwóch radnych Łódzkiej Rady Miasta – Jacek Borkowski oraz Jarosław Tumiłowicz zdobyło najwięcej głosów w szóstej edycji plebiscytu Samorządowiec Roku, jaki zorganizowała redakcja Dziennika Łódzkiego przy honorowym wsparciu marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura. Wyniki plebiscytu ogłosił redaktor naczelny Dziennika Łódzkiego Robert Sakowski.
Czytelnicy gazety wybierali najlepszych samorządowców na poziomie powiatów, a trójka wyróżnionych zdobyła najwięcej głosów w całym województwie łódzkim.  W plebiscycie triumfowali radni powiatów i gmin. Mniejszym poparciem cieszyli się przedstawiciele władzy wykonawczej, czyli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.