Archive for the ‘MOJE WIERSZE’ Category

Moje dwa wiersze i piosenka Brassensa w nagraniu Stanisława Górki

Opublikowany przez Stanisława Górkę Piątek, 17 kwietnia 2020

Joanna Słodyczka czyta mój wiersz z tomiku „Galeria świat”

Maria Duszka "***(budzę się)"

Opublikowany przez Joannę Słodyczką Czwartek, 16 kwietnia 2020